Jan Nowak

Jan Nowak - Jeziorański (1914-2005) Znany był pod przydomkiem „Kurier z Warszawy”, który nadano mu jako emisariuszowi Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Po wojnie pracował w polskiej redakcji brytyjskiej rozgłośni BBC, a w 1951 r. podjął się kierowania Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. W 2002 r. powrócił do ojczyzny i zamieszkał na Powiślu przy ul. Czerniakowskiej 178A, gdzie dziś znajduje się upamiętniający go pomnik-ławeczka.