Tadeusz Rolke

Nestor polskiej fotografii humanistycznej, autor reportaży, warszawiak urodzony w 1929. Jako nastolatek wstępuje do Szarych Szeregów, a w okupowanej Warszawie powstają jego pierwsze zdjęcia. W 1956 roku zostaje przyjęty na etat fotoreportera do tygodnika „Stolica”, Publikuje fotoreportaże w magazynach „Ty i Ja”, „Polska”, „Świat”. W „Przekroju” Rolke współpracuje z projektantką mody Barbarą Hoff robiąc zdjęcia modowe. W latach 70. i 80. pracuje w RFN dla pism zachodnioniemieckich. W 2010 roku zostaje uhonorowany złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.